Yurttaşa göre iklim krizi virüsten daha büyük tehdit

İklim krizi, afetleri ve salgın hastalıkları artırıyor. “Türkiye’de iklim değişikliği” araştırmasına göre her iki kişiden biri iklim krizinin virüsten daha büyük bir ‘kriz’ olduğunu düşünüyor. Yurttaş, bu krize karşı yeşil alanların korunması gerektiği görüşünde.

Yurttaşa göre iklim krizi virüsten daha büyük tehdit

HABER MERKEZİ

Dünya, iklim krizi nedeniyle her yıl artan afetlerle ve salgın hastalıklarla karşı karşıya. Yapılan bilimsel araştırmalar, iklim krizine karşı bir önlem alnmadığı takdirde dünya üzerinde milyonlarca can kaybı olacağını ortaya koyuyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı” araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Ülke çapında 3 bin 431 kişi ile yüz yüze yapılan anket, bu yıl pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da irdelemeyi amaçlıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre;

♦ Her iki kişiden biri iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyor.

♦ Her 10 kişiden yedisi iklim krizi için endişeli.

♦ Toplumun yüzde 71,4’ü iklim krizinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söylüyor.

♦ İklim krizine karşı katılımcıların yüzde 75,7’si yeşil alanların korunması gerektiğini söylerken, “Termik santrallar kapatılmalı” yanıtını verenlerin oranı yüzde 23,1.

♦ Katılımcıların yüzde 85’i ise ekonomik kalkınma için ormanların kesilmesine karşı.

Bu yıl pandemi nedeniyle araştırmaya eklenen bir başka soru ise, ‘Koronavirüs sonrası hangi sektörlere yatırım yapılmasını gerekli görüyorsunuz?’ oldu. Katılımcıların yüzde 53’ü tarım sektörüne yatırım yapılması gerektiğini söylerken tarımı, ‘yenilenebilir enerji’, ‘kömür, gaz gibi yakıtlar’ cevabı izledi.
İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru, katılımcıların eğitim düzeyinin sonuçları değiştirmediğini vurgularken KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geleceğe odaklanmak gerektiğinin altını çiziyor: “İklim değişikliğinden çevre kirliliğine, doğal kaynakların azalmasından hayvan ve bitki türlerinin azalışına dek bir dizi sorun insanlığın yerküreye hoyrat davranışının bir sonucu. Toplumun ihtiyaç ve taleplerini, duygularını da dikkate alan, geleceği gösteren yeni bir söyleme geçmemizin zamanı gelmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir