Test için neden kuyruklara ya da cüzdana mahkumuz?

Kamu veya özel hiçbir sağlık kuruluşu, Covid-19 testleri için hiçbir vatandaştan 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 9.4.2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre yasal olarak ücret alamaz. Ancak yaşadığımız gerçeklik şudur; maske gibi PCR testi de rant kapısı haline getirildi.

Test için neden kuyruklara ya da cüzdana mahkumuz?

Dr. Ergün DEMİR – Dr. Güray KILIÇ

AKP iktidarı, pandemi ile mücadelede sorumluluğunu yerine getirmemekte; sermaye gruplarıyla karşı karşıya gelmekten salgının yayılması ve ölümlerin artması pahasına ısrarla kaçınmaktadır.

Covid-19 enfeksiyonuna tanı koymak ancak PCR testi ile mümkündür. Salgınla etkin mücadele için test kapasitesinin artırılması ve testlere erişimin kolaylaştırılması gerekirken uygulanan algoritma vatandaşların test yaptırabilmesini zorlaştırmış ve kısıtlama getirmiştir.

Test yaptırmak isteyen orta sınıf ve yoksul vatandaşlar bu soğuk havalarda hastane acil servis ve Covid poliklinikleri önünde uzun kuyruklarda saatlerce beklerken, parası olanlar özel sağlık kuruluşlarına yönelmektedir.

SGK ve özel sağlık kuruluşları pandeminin finansmanında Cumhurbaşkanı kararını ve SUT hükümlerini uygulamayarak vatandaşları mağdur etmektedirler.
SGK, salgının alev topuna döndüğü bu günlerde çifte standart uygulamaktadır. Mevcut mevzuata göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına zaten SGK tarafından ödenmekte ya da ödenmesi gerekmektedir. Ancak özel sağlık kuruluşlarına gerek yoğun bakım pandemi bakım ücreti gerekse Covid-19 test ücretleri ancak hastanın PCR testi pozitifse ödenmekte, negatifse ödeme yapılmamaktadır.

Covid-19 tanı testlerinin piyasanın insafına bırakılması, denetlenmemesi sonucu birçok laboratuvar ve sağlık kuruluşu Covid-19 testlerini gelir kapısı haline getirerek kontrolsüz ve uygunsuz işlem yapmaktadır. Vatandaşlardan 250- 500 TL arasında değişen miktarda PCR test ücreti alınmaktadırlar.

Oysa; 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Covid-19 testleri tanımlanmış, Ek-2B hizmet başıişlem puan listesine eklenmiş ve testlerin fiyat tarifesi belirlenmiştir. Pandemi süresince test ücretlerinin SGK tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Pandemi sona ermediğine göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti Kurum’la sözleşmeli tüm sağlık kuruluşlarına SGK tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca 13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararında hastanın uyruğuna, sosyal güvencesi olup olmadığına ve numunenin özel hastaneden veya kamu hastanesinden gönderilmiş olmasına bakılmaksızın test, kit, ilaç ve ekipmandan ücret alınmaması gerektiğini belirtmektedir.

Kamu veya özel hiçbir hastane/sağlık kuruluşu Covid-19 testleri için hiç bir vatandaştan 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 9.4.2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre yasal olarak ücret alamaz.

PCR test ücreti ancak ülkemizde geçerli herhangi bir sosyal güvencesi veya sağlık hizmetlerinden yararlanmada muafiyet kararı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerden ve GSS kapsamında olduğu halde sağlık hizmet bedelini kendisinin ödeyeceğini beyan eden kişilerden alınır.

Yaşadığımız gerçeklik şudur; maske gibi PCR testi de rant kapısı haline getirildi.

Sağlık Bakanlığı, test yaptırmak isteyen tüm vatandaşları turist olarak görüp ‘kişilerin talepleri üzerine’ cümle hilesiyle sağlık turizmi kapsamında kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi üzerinden ücret istemektedir.

Oysa kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinin genel uygulama ilkelerine göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden fiyatlandırılır.

2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ve SUT hükümlerine aykırı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sağlık kuruluşlarına gerek yoğun bakım pandemi bakım ücreti, gerekse Covid-19 test ücretini ancak hastanın PCR testi pozitifse ödemekte, negatifse ödeme yapmamaktadır. Bunun nedeni kamuoyuna açıklanmalıdır.

13.04.2020 tarihli 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ve 9.4.2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine SGK ile özel sağlık kuruluşlarının uymaması acaba aralarında “yoğun bakım pandemi bakım ve PCR test ücreti için adres olarak vatandaşın cebini gösteren’’ zımni bir anlaşma mı var sorusunu akla getirmektedir.

Test yaptırmak isteyen orta sınıf ve yoksul vatandaşları bu soğuk havalarda hastane acil servis ve Covid poliklinikleri önünde uzun kuyruklarda saatlerce bekleten, parası olanları özel sağlık kuruluşlarına yönelten, Covid-19 testlerini piyasanın insafına terk eden AKP politikası kabul edilemez.
Salgında en önemli tanı aracı PCR testi piyasanın insafına terk edilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir