Tapu İptal, İsim Değiştirme ve Tazminat Davaları

Ad ve soyad insanların hayatında oldukça büyük önem arz eder. Tanışma esnasında, ticaret hayatında, akademik kariyerde veya sosyal yaşantıda ilk intibahı sağlar isim ve soyisim. Çeşitli sebeplerle isim değiştirmek isteyen bireylerin mahkemeye başvurarak isim değiştirme davası açması gerekmektedir. Mahkemeye sunulacak sebepler doğrultusunda isim değiştirmek mümkündür. Bu sebeplerin başında; alay konusu olabilecek bir isme sahip olmak, herkes tarafından bilinen bir suçluyla aynı isme sahip olmak, telefuz güçlüğü çekilen bir isme sahip olmak ve ahlaka uygun olmayan bir isme sahip olmak gelmektedir. Günümüzde isim değiştirme davaları en çok karşılaşılan dava türlerinden biridir.

En çok karşılaşılan bir diğer dava türü ise tazminat davalarıdır. Şüphesizki işçiler için en önemli sosyal güvencelerden biri tazminattır. İş verenin iş sonlandırması sonrası ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını ödememesi veya pürüz çıkarması durumunda uygulanan dava durumudur. Bu durumda işçinin öncelikle tazminat hesaplama işlemini gerçekleştirmesi, sonrasında ise profesyonel destek alarak hukuki yollar ile hakkını araması gerekmektedir.

Bir diğer sıklıkla karşılaşına dava türü ise tapu iptal davasıdır. Tapu iptal davalarının temeli; gayrimenkullerin hukuka aykırı olan tapuya işlenmesine dayalıdır. Bir taşınamaz malın ticari akit yoluyla veya miras ile el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili merciler tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o gayrimenkulün yasal sahibi olduğunu gösterse bile, bazı sebeplerle yapılan tescil işlemine itiraz hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir