BİRGÜN/KADIN Trump dönemi, feministler için bir direniş dönemi oldu. Mücadele edilmesi gereken korkunç bir şey işte tam karşıda duruyordu. 21. Yüzyılda, Trump hareketinin maçoluğu, açık açık sergilediği cinsiyetçiliği