İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi. Ayrıntılar geliyor…