Paylaş Kıdem tazminatı, çalışma yılına göre birikmiş toplu bir para olduğundan çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Genelde sözleşmenin işveren tarafından tek taraflı feshi ile ortaya