Mahkeme Kazdağı’nda Cengiz Holding’e ‘dur’ dedi

Kazdağında, Çanakkale’ye bağlı Çan ilçesi Halilağa köyü yakınlarında Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen bakır-altın madenine verilen ÇED olumlu kararının yürütmesi durduruldu. Çanakkale 1. Yönetim Mahkemesi TEMA Vakfı ve Çan Etraf Derneği tarafından açılan davada projenin faaliyete geçmesi durumunda telafisi imkansız ziyanlara yol açacağını belirterek itiraz hakkı kapalı olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BİLİRKİŞİLER DE MADENE KARŞI RAPOR VERMİŞLERDİ

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine nazaran, gen muhafaza alanlarından birisi olan Kaz Dağı’nda Halilağa köyü yakınlarında Cengiz Holding’e ilişkin Truva Bakır Maden İşletmeleri tarafından işletilmek istenen bakır-altın madenciliğine karşı birçok kurum ve kişi tarafından dava açıldı. Madene verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davalar sürecinde yapılan uzman keşfi sonucu hazırlanan raporda uzman heyeti mahkemeye oybirliği ile “ÇED olumlu” kararının hukuka karşıt olduğu görüşünü iletmişti.

‘TELAFİSİ İMKANSIZ ZİYANLAR VERECEK’

Madene verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davalardan TEMA Vakfı ve Çan Yürütme Derneği tarafından açılan davanın görüldüğü Çanakkale 1. Yönetim mahkemesi yöre halkını sevindiren bir karara imza attı. Mahkeme heyeti aldığı kararda “Dava konusu süreç kapsamında uyuşmazlığı husus projenin imaline başlanılması işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, etrafa olacak tesir ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç yahut imkansız ziyanlar doğabileceği açıktır” denildi. Mahkeme heyeti itiraz yolunu da kapattığı kararını oybirliği ile verdi.

TEMA: BÖLGE KANUNLARLA MADEN FAALİYETLERİNDEN KORUNSUN

Karar yöre halkı tarafından sevinçle karşılanırken TEMA Vakfı yaptığı açıklamada “Tüm karar vericileri, varlıklı biyolojik çeşitliliği, ormanları, tarımı ve kültür alanları ile ülkemizin kadim coğrafyalarından birisi olan Kaz Dağları Yöresi’ne sahip çıkmaya çağırıyor, bölgenin kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz” denildi.

3.5 MİLYON AĞAÇ KESİLECEKTİ
Halilağa bakır-altın madeni projesinnin gerçekleşmesi durumunda:

51 bin 660 dönümlük alanda 3.5 milyon ağaç kesilecekti.
Milyonlarca yaban hayvanının yuvası yok olacaktı.
Yılda 4.1 milyon ton su kirletilecekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.