Kovid-19 Beyindeki Gri Maddenin Hacmini Azaltıyor

Yapılan araştırmalara göre yeni tip koronavirüs beyindeki gri maddenin azalmasına neden oluyor.

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucuna göre yeni tip koronavirüsün beyni nasıl etkilediğine dair gözlemler ortaya konuldu. Araştırmacılar, yapılan bu araştırmayla koronavirüsün vücudun hareket sistemlerini düzenlemeye yarayan beyindeki gri maddenin hacminin azalmasına sebep olduğuna dikkat çekti. Beyindeki bu gri maddenin hacminin azalmasıyla kişilerde tutarsız davranış oluşumu, halüsinasyon, hafızanın zayıflaması, beyin sisi ve yorgunluk gibi durumlar yaşanmaya başlandığı gözlemlendi. 

HASTALARDA NÖROLOLİK PROBLEMLER GÖRÜLÜYOR

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık olarak yüzde 15’inde nörolojik problemler görülüyor. Hastalık boyutu ileri derece olan hastalarda daha çok görülen semptomların arasında halüsinasyon, bilinç bozukluğu ve beyin sisi yer almakta. Görülen bu semptomların yanı sıra daha önce Kovid-19’un beyin üzerindeki fiziksel etkileri tam olarak bulunamamıştı.

Atlanta Eyaletinde Georgia Eyalet Üniversitesinin liderliğini yapmış olduğu araştırmacılar, İtalya’nın Brescia kentinde bulunan bir hastanede kovid hastalarında oluşan nörolojik semptomları gözlemlemek amacıyla test edilen kişilerin tomografi sonuçlarını analiz etmek amacıyla çeşitli değerlendirmede bulundular. Araştırmacılar, koronovirüs hastalarının beyinlerinin korteksinde veya dış katmanında çoğunlukla nöronların hücre gövdelerinden oluşan gri madde miktarının azaldığı bulgusuna rastladı.

Yapılan araştırma kapsamında incelenen toplam 120 hastadan 58’inin Kovid hastası olduğu, 62’sinin ise negatif sonuç çıktığı belirlendi.

Araştırmacılar kovid hastası olan ve olmayan bu iki gurubu yaşlarına, cinsiyetlerine ve diğer hastalıklarına göre eşleştirme yaparak ayırdı. Araştırmacılar, kovid bulgusu olmayan grupta gri madde hacimlerinde önemli bir farka rastlamazken, Kovid-19 hastaları arasında çeşitli farklılıklar gözlemlediler.

GRİ MADDENİN AZALMASI RUH BOZUKLUKLARINA YOL AÇIYOR

Yapılan bu araştırma sonucunda, oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalarda, duymayanlara göre beyinlerinin ön loblarındaki gri madde hacminin azaldığı gözlemlendi. Gri madde hacminde düşüklük görülen hastaların hastaneden taburcu olduktan 6 ay sonrasına kadar şiddetli bir şekilde devam eden nörolojik semptomlar görüldü. Aynı duruma hastalıkları sırasında ateşlenen kişilerde de rastlandı. 

Neurobiology of Stress dergisinde yayınlanan çalışmada, beyinde gri bölgenin azalmasının, kişisel ruh bozukluğu, ruhsal heyecanlılık ve aşırı tutarsız davranışlarla ilişkili olduğu belirlendi. Bu bulgular iyileşen hastalarda görülen ruh hali değişikliğinin altında yatabilecek sebepler olabileceği düşünülüyor.

Nörogörüntüleme ve Veri Bilimi Çeviri Araştırma Merkezi’nin yöneticisi ve Georgia Eyaleti’nde psikoloji profesörü olan yazar Vince Calhoun, “Kovid-19 hastaları için nörolojik komplikasyonlar giderek daha fazla belgeleniyor. Şizofreni gibi diğer duygudurum bozukluklarında da gri maddede bir azalma olduğu gösterilmiştir ve muhtemelen gri maddenin nöron işlevini etkileme şekli ile ilgilidir ” açıklamalarında bulundu.

Yapılan bu çalışmaların sonuçlarından elde edilen verilerin, bilim insanları hastaların uzun vadeli tedavilerinde kullanmak için önemli bulgular içerdiğini belirtti. Bu çalışmada yer alan araştırmacılar Kovid-19 enfeksiyonunun ateş veya oksijen belirtilerinin beyin bölgesine dolaylı yollardan zarar verdiğini açıkladı.

GRİ MADDE NEDİR?

İnsanların sinir sistemi iki ayrı bölümde değerlendiriliyor; merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. 

Merkezi sinir sistemi: Beyin, omurilik, beyin sapı ve beyincikten oluşan ve iki farklı renkte dokusu bulunan bu sistemin renkleri; gri madde ve beyaz madde olarak ayrılmakta.

Gri madde; nöronların hücre görevinin bulunduğu ve miyelin kılıfı olmayan bölümden oluşmakta. Aksonlar bu bölüme hücre görevinden çıkarak beynin farklı noktalarına uzantılar sağlıyor. Gri maddede bulunan aksonların büyük bir bölümü ise miyelinsizdir. Renginin gri olması ise beyaz renkli olan miyelin kılıfının olamamasından dolayıdır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir