Bursa Uludağ Üniversitesi en az 60 KPSS puanı işçi arıyor! Müracaat ne vakit bitiyor?

Bursa Uludağ Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Paklık Vazifelisi, Ofis İşçisi, Güvenlik Vazifelisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yayınladığı ilan ile müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. İşte resmi ilan metni ve detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Bursa Uludağ Üniversitesi işçi alımı müracaatları 9 Eylül 2022 tarihinde başladı. Adaylar 20 Eylül 2022 tarihine kadar Bursa Uludağ Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Şube Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşullar aranır.

2) 2020 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı temel alınacaktır

3) Taksirli cürümler hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış, veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli yahut muaf olmak.

5) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına mani olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sıhhat raporu istenecek olup sıhhat heyeti raporu doğrultusunda adayın atanacağı takım unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

7) Müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de tıpkı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.

8) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin, Tekrar Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. hususu “Sözleşmeli işçinin, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez” kararı yeterince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır

11) Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

12) Müracaat bitim tarihi itibariyle tüm konumlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

13) Tüm takım unvanları için KPSS imtihan puanının minimum 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.